🔖 Đ𝗲̂̉ 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗯𝗶̣ 𝗯𝗼̉ 𝗹𝗼̛̃ 𝗾𝘂𝗮́ 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗻𝗮̆𝗺 𝘁𝗿𝗼̂́𝗻𝗴: đa số trường top của Hàn chỉ chấp nhận những hồ sơ có số năm trống ít, nếu bị trống quá nhiều thì tỉ lệ đậu hồ sơ là rất thấp. Vì vậy, nếu có ý định đi du học Hàn Quốc bạn nên đi ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba.

🔖Đ𝐞̂̉ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐚̃𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́ 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: với những bạn đã xác định được trường thì nên làm hồ sơ apply để tránh lãng phí thời gian ở bên Việt Nam, nếu chưa biết tiếng thì bạn có thể học tiếng Hàn khoảng 1 năm ngay khi sang Hàn.

🔖 𝗧𝗿𝗮́𝗻𝗵 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮𝘆 đ𝗼̂̉𝗶 𝘃𝗲̂̀ 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝘀𝗮́𝗰𝗵 𝗱𝘂 𝗵𝗼̣𝗰 𝗰𝘂̉𝗮 𝗛𝗮̀𝗻 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰: chính sách về du học thường có những thay đổi bất ngờ do dịch Covid 19 và tỉ lệ bất hợp pháp của du học sinh tại Hàn, vì vậy nếu bạn nên nộp hồ sơ để đi du học ngay khi có thể để tránh được những rủi ro không cần thiết.