Ika Việt Nam

danh mục hồ sơ du học

DANH MỤC HỒ SƠ DU HỌC

DANH MỤC HỒ SƠ DU HỌC
Hồ sơ cần chuẩn bị cơ bản gồm (mỗi trường sẽ có yêu cầu cụ thể riêng): + Form điền nhập học của trường, form điền bảo lãnh (điền thông tin theo mẫu của trường) + Giới thiệu bản thân và kế hoạch học tập (bằng tiếng Hàn) + Học bạ, bằng cấp ba (hoặc) bằng đại học, cao đẳng, bảng điểm cao...