Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 28/3/2023 cho biết sẽ thay đổi thiết kế của thẻ cư trú cho người nước ngoài (외국인 등록증), bao gồm cả thẻ dành cho visa vĩnh trú và cho người nước ngoài gốc Hàn, trong đó, ảnh chân dung trên thẻ sẽ được đổi từ ảnh trắng đen như trước đây sang ảnh màu.

• Cải thiện hình ảnh bằng cách thay ảnh đen trắng thành ảnh màu.

• Kích cỡ ảnh được phóng to hơn.

• Đặt ảnh ở bên phải của thẻ thay vì bên trái như mẫu cũ.

• Có thêm mã QR.

Q: Có nhất thiết phải đổi thẻ người nước ngoài hiện tại hay không?

A: Không. Theo quy định thì thẻ mẫu cũ vẫn có hiệu lực cho tới trước khi nhận cấp lại thẻ mới. Chỉ khi nào đi gia hạn, mất thẻ, cấp mới mới đổi sang mẫu mới.

(Tuy nhiên, nếu vẫn muốn được cấp thẻ theo mẫu mới thì vẫn được cấp và mất phí 30,000won)Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết '? 어떻게 개선 되었을까요? 새로운 외국인등록증 KOR RESIDENCE CARD 외국인등록증 한리민동트빈스 123456-1 234567 Ne HONG SAMPLE 동성들) REPUBLIC OF UTOPIA 기업투자(D-8) 0554 2023.04,01 서울출입국·외국인청정 외국인청장 MUDRATCA OFFICE 흑백사진에 대한 거부감과 다른 신분증과의 차별적 요소 개선 컬러 사진 변경 작은 사진으로 인한 본인 확인 곤란 사진 크기 확대 정렬 방식 및 사진 위치 변경(좌→우)을 통한 디자인 개선 편리한 외국인등록증 활용을 위해 코드 추가'

𝗠𝗼̣̂𝘁 𝘀𝗼̂́ 𝗹𝘂̛𝘂 𝘆́ 𝘃𝗲̂̀ 𝗮̉𝗻𝗵 𝘁𝗵𝗲̉ 𝗻𝗲̂́𝘂 𝗺𝗼̣𝗶 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗺𝗮𝗻𝗴 𝘁𝘂̛̀ 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗡𝗮𝗺 𝘀𝗮𝗻𝗴, 𝘁𝗶𝗲̂𝘂 𝗰𝗵𝘂𝗮̂̉𝗻 đ𝗮̃ 𝗻𝗮̂𝗻𝗴 𝗹𝗲̂𝗻 𝗿𝗮̂́𝘁 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗻𝗲̂𝗻 𝗹𝘂́𝗰 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 𝗺𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲̉ 𝘀𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗶̀ đ𝗲̂̀𝘂 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗱𝘂̀𝗻𝗴 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝘃𝗮̀ 𝗽𝗵𝗮̉𝗶 đ𝗶 𝗰𝗵𝘂̣𝗽 𝗹𝗮̣𝗶 𝗮̉𝗻𝗵 𝗺𝗼̛́𝗶, 𝗿𝗮̂́𝘁 𝗯𝗮̂́𝘁 𝘁𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘃𝗮̀ 𝘁𝗼̂́𝗻 𝗸𝗲́𝗺, 𝗻𝗲̂𝗻 𝗺𝗼̣𝗶 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 đ𝗲̂̉ 𝘆́ 𝗸𝗶̃ 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗸𝗵𝗶 𝗰𝗵𝘂̣𝗽 𝗻𝗵𝗲́ :

- Ảnh chứng minh thư phải có kích thước 3,5*4,5cm trên nền trắng.

- Nếu nền của ảnh chứng minh thư không phải là màu trắng thì sẽ không được chấp nhận (không chấp nhận màu xám, xanh nhạt, v.v.).

- Không chấp nhận kích thước lớn hơn hoặc nhỏ hơn giá trị tiêu chuẩn (không cho phép sai số dù là nhỏ nhất) -> hồi mình đi nộp các chú còn lấy thước ra đo 🙂

- Phải lộ rõ ​​cả lông mày và tai, không được đeo các phụ kiện quá lố, tóc tai gọn gàng khum là auto chụp lại nha mọi người 🥹

- Không đeo kính áp tròng màu

- Cấm cạo viền hàm, gọt má bằng Photoshop, v.v.

- Cấm ảnh mờ

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết '지금 내가 쓰는 외국인등록증... 꼭! 바꿔야 하나요? NO! 종전의 규정에 따라 발급된 구형 외국인등록증의 효력은 재발급 받기 전까지 유효합니다 분실, 체류자격변경 등으로 재발급 받는 경우 신형 외국인등록증으로 발급됩니다 다만, 본인의 신청에 의하여 새로운 외국인등록증으로 교체하고자 하는 경우 기존 외국인등록증 반납 및 수수료(3만원) 납부 후 재발급 가능'