Không biết các bạn trong group đã biết hết chưa nhưng không phải là việc gì du học sinh chúng mình cũng có thể làm thêm được. Trong đó bao gồm:
  • Những công việc trùng với giờ học đều bị cấm làm thêm. Tất cả công việc làm trong các xưởng, nhà máy sản xuất bất kể dài hạn hay ngắn hạn (đã bị cấm từ ngày 1 tháng 9 năm 2017)

  • Các công việc mua vui tại quán rượu, quán bar, quán karaoke ( như làm hầu rượu, múa cột, các công việc liên quan đến sex)

  • Những công việc có sự liên quan bí mật công nghiệp như: ngành công nghiệp công nghệ cao, phòng nghiên cứu.

  • Những công việc trái với thuần phong mĩ tục của Hàn Quốc.

  • Những công việc kinh doanh đầu cơ tích trữ

  • Công xưởng sản xuất ( cấm từ đầu năm 2018)

  • Xây dựng ( cấm từ tháng 10 năm 2018)Có thể là hình ảnh về thực phẩm và trong nhà

Vào đầu năm học mới, du học sinh luôn được nhà trường phổ biến rõ ràng về quy định và pháp luật Hàn Quốc hiện hành được áp dụng với các sinh viên quốc tế trong đó có cả quy định làm thêm với sinh viên.

Nếu học sinh vi phạm, tùy từng trường hợp cụ thể nhà trường có thể đứng ra bảo lãnh hoặc không. Trường hợp nhà trường đồng ý đứng ra bảo lãnh, các bạn sẽ chỉ bị phạt hành chính. Tệ hơn, nếu nhà trường không đồng ý bảo lãnh thì bạn sẽ bị trục xuất khỏi Hàn Quốc.Có thể là hình ảnh về thực phẩm

Thực tế đã có rất nhiều trường hợp các bạn sinh viên Việt Nam bị trục xuất khỏi Hàn Quốc vì đã vi phạm chính sách làm thêm. Việc này không những ảnh hưởng đến cá nhân các bạn du học sinh mà còn ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường và các bạn sinh viên Việt Nam có mục đích du học thực sự.

#duhochanquoc