1) Nắm chắc các thành phần ngữ pháp

Để học ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp hiệu quả, đầu tiên bạn cần phải nắm chắc các thành phần trong một câu văn tiếng Hàn: chúng sắp xếp ra sao, trình tự thế nào, cách chia động từ trong từng trường hợp, các trợ từ, bổ ngữ, tân ngữ được đặt ở đâu… Các phần kiến thức cơ bản này sẽ giúp bạn dễ dàng lắp ghép và sử dụng ngữ pháp trong câu một cách chính xác nhất.

2) Chú ý các trợ từ quan trọng: “은/는 - 이/가”

Hai trợ từ này vốn không có nghĩa, xong lại là thành phần không thể thiếu trong câu. Khi kết hợp trong câu, chủ ngữ tiếng Hàn mới là chủ ngữ, tân ngữ mới được xác định là tân ngữ. Tuy nhiên do chưa quen với hình thức ngược trong tiếng Hàn mà nhiều người vẫn bị sử dụng sai và lẫn lộn giữa các hình thái chia ngữ pháp cho động/tính từ và không có phụ âm cuối và có phụ âm cuối (patchim).

3) Kết hợp học ngữ pháp và từ vựng mới

Bạn có thể kết hợp học bằng cách đặt câu, học qua các trò chơi nối chữ, ghép tranh... Cách này sẽ giúp bạn vừa thuộc ngữ pháp, vừa thuộc luôn từ mới. Những câu văn tự mình viết ra sẽ là những câu mà bạn nhớ nhất, nhờ đó bạn sẽ có thể viết tốt hơn, giao tiếp tốt hơn.

4) Không “ôm đồm” quá nhiều kiến thức

Khi mới học, bạn sẽ rất áp lực vì có quá nhiều thứ mình cần phải biết, lúc đó nhiều người sẽ chọn cách học theo số lượng, tức là học qua loa, sơ sài. Tuy nhiên, đó là cách học sai hoàn toàn. Hãy học theo trình tự và học từ dễ đến khó, mỗi ngày chỉ cần học 4 - 6 ngữ pháp và học đến đâu nắm chắc đến đó là tốt nhất.