🌷 Đại học Songwon ở tỉnh Gwangju với học phí chỉ 4 tr.iệu won một năm luôn là ngôi trường sôi nổi trong hoạt động tuyển sinh học sinh Việt Nam hàng năm và quy định về năm trống không quá khắt khe nếu có đủ tài liệu giải trình năm trống,

🌷 Trường có code sớm nên tuyển sinh sớm, nộp hồ sơ sớm và trình cục sớm, hi vọng kỳ code tháng 6 đầy thắng lợi với Songwon