Cấu trúc: /, 하고, ()

Cách sử dụng:

Danh từ + 와/

Danh từ + 하고, ()

Dùng để nối Danh từ với Danh từ trong câu

Có ý nghĩa là: với, cùng…

 

 

 

Dùng khi Danh từ kết thúc bằng nguyên âm

Dùng khi danh từ kết thúc bằng phụ âm

 

Ví dụ:

바나나: 바나나 + 포도 = 바나나와 포도 (Chuối và nho)

: + 권력 = 돈과 권력 (tiền và quyền lực)

선생님: 선생님 + 학생 = 선생님하고 학생 (giáo viên và học sinh).

Ví dụ câu:

-냉장고 안에 아이스크림과 과일가 있다: Trong tủ lạnh có kem và trái cây

- 선생님하고 학생이 이야기를 하고 있다: Thầy giáo đang nói chuyện với học sinh.

 - 동생과 싸웠어요: Tôi cãi nhau với em tôi

- 누구와 결혼합니까?: Bạn kết hôn với ai vậy?

 

Nguồn: Ngữ pháp tiếng Hàn cơ bản - Lê Duy Khoa

Sưu tầm: Du học Hàn Quốc iKA