Trong tiếng Hàn, 빨리 nghĩa là nhanh , khẩn trương lên. Người Hàn bao giờ cũng muốn làm cái gì đó thật nhanh để nhanh chóng hoàn thành công việc. Văn hóa nhanh nhanh đã in sâu trong tiềm thức của người Hàn và trở thành động lực để phát triển. Ví dụ tiêu biểu cho nét văn hóa này chính là tốc độ giao hàng hỏa tiễn , bạn sẽ nhận được hàng hóa chỉ sau một thời gian rất ngắn . Đây là điều rất tiện lợi khi bạn sống ở Hàn Quốc.