🌷 Cái gì càng khó càng có năng lực hấp dẫn mạnh, không chỉ hệ tiếng mà hệ Đại học Ajou cũng thu hút sinh viên quốc tế với chi phí không quá cao và chế độ học bổng đa dạng cho học sinh có từ topik 3

🌷 Chúc mừng các em, đợi kết quả Ajou hồi hộp thực sự, đây lại còn là 2 cô bạn thân đi cùng trường, 1 bạn có mail trước 1 bạn có mail sau lại càng tăng thêm sự hồi hộp cho người còn lại. Ajou D22 chỉ thẩm tra hồ sơ, không phỏng vấn trường và nhận từ topik 3, các bạn D2 tham khảo thông tin nha