1- Bộ tư pháp Hàn Quốc đã có thông báo mới về việc sẽ tiến hành thay đổi các chính sách đã được triển khai trong thời gian vừa qua có liên qua n đến việc thực hiện hạn chế cấp các loại visa ngắn hạn (C-3) và việc tạm dừng hiệu lực đối với loại visa có giá trị nhập cảnh nhiều lần.

2- Xin vui lòng tham khảo các nội dung dưới đây của Bộ Tư pháp Hàn Quốc.

- Tiến hành dỡ bỏ các hạn chế trong việc cấp visa ngắn hạn đối với các quốc gia thông thường (các quốc gia cấp độ 1)

* Mở rộng việc cấp thị thực tất cả các lĩnh vực trong phạm vi cho phép của Luật như: Visa du lịch đoàn và cá nhân, thăm thân, hoạt động thương mại ….. thay vì chỉ hạn chế cấp cho các đối tượng được phép nhập cảnh ngắn hạn (C-3) với mục đích trọng yếu.

- Tuy nhiên vẫn tiếp tục duy trì chính sách hạn chế đối với những quốc gia cần đặc biệt lưu ý (các quốc gia cấp độ 2).

* Tính đến ngày 19.05.2022 các quốc gia cần đặc biệt lưu ý (các quốc gia cấp độ 2) không có.

o Không cần nộp giấy chứng nhận đồng ý cách ly khi xin thị thực.

o Triển khai việc cấp thị thực điện tử.

o Tiếp tục sử dụng các thị thực vẫn còn hiệu lực mà đã tạm dừng trước đây.

Đối với loại thị thực nhập cảnh nhiều lần đã được thông báo tạm dừng từ ngày 14.03.2020 nếu còn thời hạn sử dụng thì sẽ được tiếp tục sử dụng lại mà không cần có bất kỳ yêu cầu gì thêm.

3- Thời gian thực hiện: 01.06.2022 (thứ tư)

* Đại sứ quán sẽ sớm có thông báo tiếp về thông tin liên quan đến hồ sơ chi tiết và ngày được thực hiện nộp lại các loại visa du lịch (C-3-9), Visa Đại đô thị (C-3-91), Visa nhập cảnh nhiều lần (C-3-1).