𝐈𝐊𝐀 𝐱 Đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐒𝐨𝐧𝐠𝐰𝐨𝐧 𝐤𝐲́ 𝐛𝐢𝐞̂𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 đ𝐚̣𝐢 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧

🌷 IKA vinh dự được chọn là đối tác uy tín, lâu năm, tin cậy của trường Đại học Songwon để đi đến việc kí biên bản ủy thác văn phòng đại diện tuyển sinh tại Việt Nam

🌷 Trường Đại học Songwon - kỳ tích về code Top 3 và luôn là sự lựa chọn hàng đầu của học sinh IKA với tỷ lệ code rất tốt qua các kỳ. Các bạn kỳ tháng 9 tham khảo Songwon cho lựa chọn top 3 của mình nhé.