Danh sách các trường top 1% năm 2019

Trường top 1% là gì?

Trường Đại Học Top 1% là những trường có tỷ lệ cư trú bất hợp pháp (tỷ lệ bỏ trốn) dưới 1%.

Thông thường mỗi năm, Bộ Tư Pháp Hàn Quốc sẽ đưa ra một danh sách cập nhật mới. Chu kỳ có hiệu lực của danh sách này được tính từ tháng 3 năm này đến tháng 2 năm sau.

Những trường Đại Học Top 1% thường là những trường top đầu Hàn Quốc. Trường có năng lực đào tạo, giảng dạy và quản lý sinh viên quốc tế lẫn sinh viên Hàn Quốc rất tốt. Vì vậy, những trường này tỷ lệ sinh viên quốc tế bỏ trốn rất thấp, dưới 1%.

Dưới đây là danh sách chính thức 50 trường Top 1% Hàn Quốc cập nhật mới nhất năm 2019 (tính từ tháng 3/2019 đến tháng 2/2020)

35 TRƯỜNG ĐẠI HỌC (4 NĂM) TOP 1% NĂM 2019

1. Đại Học Hongik

2. Đại Học Hàng Hải Quốc Gia Mokpo

3. Đại Học Dankook

4. Đại Học Incheon

5. Đại Học Daejeon

6. Đại Học Handong

7. Đại Học Chungang

8. Đại Học Nữ Sinh Kwangju

9. Đại Học Woosong

10. Đại Học Quốc Gia Chungnam

11. Đại Học Seokyeong

12. Đại Học Keimyung

13. Đại Học Busan

14. Đại Học Konkuk

15. Đại Học Yonsei (Wonju)

16. Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Pohang

17. Đại học Soonchunhyang

18. Đại Học Seoul

19. Đại Học Bokyung

20. Đại Học Công Giáo Daegu

21. Đại Học Chosun

22. Đại Học Dongui

23. Đại Học Honam

24. Đại Học Jungwon

25. Đại Học Kookmin

26. Đại Học Nữ Sinh Ewha

27. Đại Học Quốc Gia Chungbuk

28. Đại Học Quốc Gia Kyungpook

29. Đại Học Quốc Gia Seoul

30. Đại Học Seoul (Sejong)

31. Đại Học Sogang

32. Đại Học Yonsei

33. Học Viện Khoa Học Và Công Nghệ Tiên Tiến Hàn Quốc

34. Đại Học Nữ Sinh Sungshin

35. Đại học Sejong

8 TRƯỜNG CAO ĐẲNG TOP 1% NĂM 2019 (HỆ 2-3 NĂM)

1. Cao Đẳng Woosong

2. Học Viện Khoa Học Và Công Nghệ Dongwon

3. Đại Học Công Nghệ Yeongnam

4. Đại Học Nghệ Thuật Truyền Thông Hàn Quốc

5. Cao Đẳng Công Nghiệp Daegu

6. Học Viện Nghệ Thuật Seoul

7. Cao Đẳng Kỹ Thuật Inha

8. Đại Học Nữ Sinh Hanyang

7 TRƯỜNG CAO HỌC TOP 1% NĂM 2019

1. University Of Science And Technology

2. Sunhak Yupi Graduate School

3. Kepco International Nuclear Graduate School

4. The Graduate School Of Korean Studies

5. Graduate School Of Cancer Science And Policy

6. Korea Development Institute Graduate School Of

International Policy

7. Seoul Unversity Of Foreign Studies