Hàn Quốc công bố "Chương trình giáo dục sửa đổi năm 2022", trong đó có việc chuẩn bị triển khai chế độ học theo tín chỉ ở bậc trung học phổ thông từ năm học 2025-2026

Hàn Quốc hướng tới đào tạo tín chỉ cho bậc học phổ thông từ năm 2025 - Ảnh 1.

Học sinh cuối cấp trung học tại Seoul. Ảnh: korea.net

Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 24/11 công bố 'Chương trình giáo dục sửa đổi năm 2022' áp dụng với bậc học tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông và chuẩn bị cho việc triển khai chế độ học theo tín chỉ ở bậc trung học phổ thông từ năm học 2025-2026.

Thông cáo báo chí của Bộ trên nêu rõ rằng chương trình giáo dục sửa đổi bao gồm các căn cứ để các trường tiểu học có thể bố trí thời gian biểu cho học sinh một cách tự do phát triển và triển khai các môn học lựa chọn đa dạng theo nguyện vọng của từng học sinh. Cụ thể, ở bậc giáo dục tiểu học các trường sẽ áp dụng môn học lựa chọn từ năm 2024. Theo đó, các trường sẽ có thể tự do phát triển và triển khai giảng dạy các môn học một cách đa dạng. Số giờ học cho các hoạt động trải nghiệm sáng tạo sẽ được cắt giảm. Riêng số giờ học môn nghệ thuật và thể dục ở lớp 1 và lớp 2 (bậc tiểu học) từ 80 giờ như hiện nay lên tăng lên thành 128 giờ để học sinh có nhiều thời gian vui chơi ngoài trời và hoạt động thể chất.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục Hàn Quốc sẽ cắt giảm số giờ của 'học kỳ tự do' (học sinh được thảo luận, thực hành, trải nghiệm thực tế để quyết định về tương lai của mình, không phải làm bài kiểm tra giữa kỳ hay cuối kỳ) hiện đang áp dụng với học sinh lớp 7 (bậc trung học cơ sở), từ 170 giờ xuống còn 102 giờ trong một học kỳ. Thay vào đó, Bộ sẽ áp dụng 'Học kỳ định hướng tương lai' áp dụng vào học kỳ II lớp 12 (bậc trung học phổ thông) để học sinh cuối cấp có thời gian xác định được cụ thể hơn con đường học vấn trong tương lai.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cũng đã thiết kế cụ thể chương trình giáo dục ở từng cấp học cho phù hợp với việc triển khai chế độ tín chỉ ở bậc trung học phổ thông. Do giờ học và thời gian biểu được chuyển sang hệ thống tín chỉ nên số tiết học cho mỗi tín chỉ được giảm từ 17 tiết xuống còn 16 tiết, số tín chỉ cơ bản cho mỗi môn học được điều chỉnh thành bốn tín chỉ để học sinh có thể hoàn thành môn học trong một học kỳ. Tổng số tín chỉ bắt buộc được giảm từ 94 tín chỉ xuống còn 84 tín chỉ trong khi số tín chỉ tự chọn được tăng thêm (từ 86 lên 90 tín chỉ).

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết thêm rằng chương trình giáo dục sửa đổi lần này đặt mục tiêu bồi dưỡng năng lực, kiến thức cơ bản để học sinh có thể chủ động ứng phó với sự thay đổi của xã hội trong tương lai như: Chuyển đổi kỹ thuật số, thay đổi môi trường khí hậu, giảm dân số... Dựa trên các nội dung trên, Bộ Giáo dục Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển chương trình giáo dục cụ thể và hoàn thiện chương trình đào tạo mới vào nửa cuối năm 2022.

Theo kế hoạch, 'Chương trình giáo dục sửa đổi năm 2022' sẽ được áp dụng với học sinh lớp 1, 2 (bậc tiểu học) từ năm học 2024-2025, riêng bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ áp dụng từ năm học 2025-2026.