👉👉 #울산시 #ulsan

Hoa cẩm tú cầu tại Ulsan đang bắt đầu nở,hiện tại thì mới nở ít chưa đẹp lắm,dự kiến cuối tuần tới là đẹp lắm nha mọi người.

* Lễ hội hoa cúc bắt đầu vào ngày 7/6/2024 đến ngày 20/6/2024.

-(vé vào cổng 3000원 một người)

⭕️ Địa Chỉ : 울산 남구 장생포고래로 271‐1

#장생포고래문화마을

#장생포수국축제