Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự luật đặc biệt về thảm họa giẫm đạp Itaewon

Photo : KBS News

Quốc hội Hàn Quốc ngày 2/5 đã mở phiên họp toàn thể, thông qua dự thảo Luật đặc biệt về thảm họa giẫm đạp Itaewon. Trong số 259 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu, có 256 người bỏ phiếu tán thành, 3 người bỏ phiếu trống. 

Luật đặc biệt về thảm họa giẫm đạp Itaewon có nội dung thành lập và vận hành Ủy ban điều tra đặc biệt nhằm làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn tới thảm họa giẫm đạp xảy ra ở khu phố Itaewon (quận Yongsan, Seoul) vào ngày 29/10/2022, cướp đi sinh mạng của 159 người.

Vào ngày 1/5, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân và đảng đối lập Dân chủ đồng hành đã đạt được nhất trí về cơ cấu của Ủy ban điều tra đặc biệt gồm 9 người. Trong đó, vị trí Chủ tịch được tiến cử dựa theo nhất trí giữa hai đảng lớn. Ngoài ra, mỗi đảng sẽ được tiến cử 4 ủy viên đại diện. Thời gian hoạt động của Ủy ban là một năm, có thể gia hạn thêm ba tháng.

Trước đó, dự luật đặc biệt trên từng được Quốc hội thông qua lần đầu vào ngày 9/1 năm nay, nhưng sau đó đã bị Tổng thống Yoon Suk Yeol phủ quyết vào ngày 30/1, do lo ngại rằng quá trình bổ nhiệm ủy viên Ủy ban điều tra đặc biệt có thể không đảm bảo tính công bằng và trung lập.