Cập nhật mới nhất về thông tin luật visa Du học Hàn Quốc:

 

1. Đối với các trường TOP 1%

- Sẽ vẫn xin visa CODE hoặc thư mời như bình thường. 

- Không bắt buộc làm sổ ngân hàng 10000$ tại ngân hàng Hàn Quốc có chi nhánh tại Việt Nam

 

2. Đối với các trường TOP 2%

- Sẽ vẫn xin visa thư mời giống như bình thường. 

- Không bắt buộc làm sổ ngân hàng 10000$ tại ngân hàng Hàn Quốc có chi nhánh tại Việt Nam

 

3️. Đối với các trường thường.(không nằm trong top 1% và 2%)

- Chuyển sang xin visa code.

TUY NHIÊN, để có được CODE, các trường này ĐSQ BẮT BUỘC phải có giấy bảo đảm 10.000$ đóng băng tại Ngân hàng Hàn Quốc.

 

4️. Việc làm sổ Ngân hàng 10.000$ với Trường TOP1% TOP 2% là KHÔNG BẮT BUỘC

Tuy nhiên vẫn có trường hợp các trường thuộc TOP vẫn yêu cầu làm sổ ngân hàng. Ví dụ như Chungang...

 

5️.  Về việc Phỏng vấn Đại Sứ Quán: 

Siết chặt, Top 1% hay 2%, đều sẽ bị gọi phỏng vấn.

 

6️. Nâng tổng số thời gian chờ sau khi trượt visa lên 6 tháng sau mới được nộp lại hồ sơ xin visa.

 

7️. Nâng chuẩn ngoại ngữ đầu vào với D2 lên Topik3 hoặc trung cấp 1 tương đương của trung tâm ngoại ngữ SeJong từ hệ Trường Nghề. Hệ Đại học, Thạc sỹ: phải có năng lực tiếng Hàn ương đương Topik 4. (Áp dụng với các trường xếp hạng thấp)

 

8️. Đại Sứ Quán chỉ chấp nhận TOPIK, KLAT, KBS