Thông báo về việc không phỏng vấn visa du học (Đối với lịch hẹn phỏng vấn ngày 27,29.2.2024 và 5,7.03.2024)

Để việc cấp visa du học của kỳ nhập học tháng 3 được thuận lợi, Đại sứ quán Hàn Quốc trân trọng thông báo sẽ tạm thời dừng việc thực hiện phỏng vấn visa du học. 

Theo đó, những học sinh đã nhận được lịch hẹn phỏng vấn từ trung tâm tiếp nhận thị thực Hàn Quốc (KVAC) những ngày như trên sẽ không cần đến Đại sứ quán để phỏng vấn. 

Tuy nhiên, trong quá trình thẩm tra hồ sơ, đối với những trường hợp cần thiết chúng tôi sẽ thực hiện phỏng vấn qua điện thoại hoặc yêu cầu phỏng vấn trực tiếp tại Đại sứ quán. Trường hợp phải đến Đại sứ quán để phỏng vấn thì sẽ được thông báo lịch hẹn cụ thể tới người xin visa.

Xin lưu ý rằng việc cấp visa du học không phụ thuộc vào việc bạn có phỏng vấn hay không phỏng vấn.