Chỉ còn 9 ngày nữa thôi là đến tết Âm lịch rồi. Cùng IKA học từ vựng tiếng Hàn về chủ đề 12 con giáp nào🥰🥰🥰

Con chuột – 쥐 - Tý – 자

Con trâu – 소 - Sửu – 축

Con hổ – 호랑이 - Dần – 인

Con thỏ (con mèo) - 토끼 (고양이) - Mão – 묘

Con rồng – 용 - Thìn – 진

Con rắn – 뱀 - Tỵ – 사

Con ngựa – 말 - Ngọ – 오

Con cừu (con dê) – 양 (염소) - Mùi – 미

Con khỉ – 원숭이 - Thân- 신

Con gà – 닭 - Dậu – 유

Con chó – 개 - Tuất – 술

Con lợn – 돼지 - Hợi – 해

💞 Từ vựng về thập can trong tiếng Hàn

갑 - Giáp

을 - Ất

병 - Bính

정 - Đinh

무 - Mậu

기 - Kỷ

경 - Canh

신 - Tân

임 - Nhâm

계 – Quý

Năm nay là năm Kỷ Mão thì sẽ là: 계묘~