Danh từ /

Là trợ từ chủ ngữ, đứng sau các danh từ làm chủ ngữ

: Sử dụng khi danh từ làm chủ ngữ có kết thúc bằng các phụ âm

: Sử dụng khi danh từ làm chủ ngữ có kết thúc bằng các nguyên âm

Hiểu một cách nôm na là nếu âm cuối của từ làm chủ ngữ có thể nối âm được thì sẽ dùng “

Ví dụ như:

: + = 책이 = sách ( nối được âm với , thường đọc là “ chaekki”, không đọc là “chaek – i”)

학생 : 학생 + = 학생이 = học sinh

시계 : 시계 + = 시계가 = đồng hồ

누나 : 누나 + = 누나가 = chị gái ( cách dùng cho người con trai gọi chị gái lớn tuổi hơn)

- 옵니다: Trời mưa

- 한국어 어렵습니다: Tiếng Hàn khó.

 - 동생 예쁩니다: Em gái xinh đẹp.

- 시간 없습니다: Không có thời gian rảnh

1. Khi kết hợp với các đại từ : , , , 누가 làm chủ ngữ thì

Biến thành 내가, 네가, 제가, 누가.

2. Trong thực tế giao tiếp, thường sẽ bị lược bỏ, không dùng tới.

- 사람() 누구요?: Anh ta là ai?

- () 어디 가니?:  Đi đâu đấy?

Nguồn: Ngữ pháp tiếng Hàn cơ bản - Le Huy Khoa