Ika Việt Nam

Chương trình đào tạo tiếng Hàn

TỔNG HỢP ĐỀ THI TOPIK QUA CÁC NĂM

TỔNG HỢP ĐỀ THI TOPIK QUA CÁC NĂM
TỔNG HỢP ĐỀ THI TOPIK            TOPIK (Test of Proficiency in Korean) kỳ thi năng lực tiếng Hàn, do Viện giáo dục quốc tế Quốc gia Hàn Quốc đứng ra tổ chức nhằm đánh giá và thẩm định năng lực tiếng Hàn của những người sử dụng tiếng Hàn như ngôn ngữ thứ 2. Kỳ thi TOPIK được tổ chức thường niên...

THƯ MỜI và VISA của Đại học Hàn Quốc tại Công ty iKA

THƯ MỜI và VISA của Đại học Hàn Quốc tại Công ty iKA
Khi muốn đi du học Hàn Quốc, bạn bắt buộc phải được nhà trường Hàn Quốc cấp " mã CODE" hoặc " Thư mời" để nhập học.   Và sau đó bạn sẽ mang " mã CODE" ( đối với các trường top 1) hoặc " Thư mời" ( đối với các trường top 2) mang lên Đại sứ quán xin...

Học tiếng Hàn qua hội thoại - Bài 4

Học tiếng Hàn qua hội thoại - Bài 4
CUỘC ĐỐI THOẠI " Lâu lắm mới đi xe đạp, thật thú vị "   A:자기야. 우리 밥먹고 뭐 할까? B:음 글쎄. 오늘 날씨도 좋으니까 야외에서 데이트할까? A:그럴까? 그럼 우리 오늘 한강공원 갈까? B:오, 그래. 좋아! 그럼 가서 치맥도 먹자! A:그래. 그러자 B:우와. 사람 되게 많다 A:진짜네. 날씨가 좋아서 사람들이 다 밖으로 나왔나 봐 B:응, 그런가 보다. 자기야, 다리 안 아파? A: 응, 괜찮아. 날씨가 좋으니까 많이 걸어도 다리 가 안...

DANH TỪ 도

DANH TỪ 도
           Có ý nghĩa là : “ Cũng” 저: 저 + 도 = 저도 (Tôi cũng). 친구: 친구 + 도 = 친구도 (Bạn cũng). Ví dụ: - 저도 학생입니다: Tôi cũng là học sinh - 노래도 잘 하고, 공부도 잘해요: Hát cũng hay mà cũng học giỏi nữa. - 그는 돈도 없고 일자리도 없다: Tôi không có tiền, cũng không có việc...