Ika Việt Nam

ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG DU HỌC

HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ 2018

HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ 2018
Thông báo tuyển ứng viên cho Chương trình học bổng chính phủ Hàn Quốc năm 2018   1. Viện Giáo dục quốc tế của bộ Giáo dục Hàn Quốc (NIIED) tuyển sinh viên nước ngoài cho “chương trình học bổng chính phủ Hàn Quốc năm 2018“. Các ứng viên chuẩn bị đơn xin và hồ sơ cần thiết cho việc ứng tuyển...