HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI VISA D4 (HỌC TIẾNG) SANG VISA D2 (CHUYÊN NGÀNH)

      

         Sau thời gian học tiếng Hàn theo diện Visa D4 thì các bạn sẽ cần chuyển lên Visa D2 để học chuyên ngành. iKA sẽ hướng dẫn các bạn những hồ sơ cần thiết để chuyển đổi visa D4 sang D2.

 

 

Trên đây là những hồ sơ cần thiết và một số lưu ý cho các bạn muốn chuyển Visa D4 sang Visa D2 tại Hàn Quốc. Mọi thông tin thắc mắc và hỗ trợ về thủ tục mọi người có thể liên hệ với iKA nhé.