🌷 Sau kỳ tháng 3 có vẻ khiêm tốn về số lượng học sinh đăng kí, kỳ tháng 6 đột nhiên số học sinh có nguyện vọng đăng kí vào Kangwon tăng vọt, điển hình tại IKA phải gửi đến 3 đợt học sinh đi Kangwon vì quá nhiều.'

🌷 Sắp tới ĐHQG Kangwon có chuyến công tác tới VN, hứa hẹn sẽ đẩy mạnh số lượng tuyển sinh cho các kỳ tiếp theo tại Việt Nam