🔥Đối tượng: Tất cả sinh viên đáp ứng những yêu cầu sau

👍 Với hệ học tiếng ,cao đẳng : phải học hết ít nhất một kỳ học (6 tháng)và có tỉ lệ chuyên cần từ 90% trở lên. Ngoài ra, sinh viên học tiếng cần có thêm TOPIK từ cấp 2 trở lên, Sinh viên cao đẳng cần có TOPIK từ cấp 3 trở lên nếu muốn đi làm ngay khi sang Hàn

👍 Với hệ đại học : phải học hết ít nhất một kỳ học (6 tháng) và có điểm trung bình của kỳ học trước trên hạng C (2.0). Ngoài ra, nếu muốn đi làm ngay khi sang Hàn thì sinh viên đại học cần có thêm năng lực TOPIK :Sinh viên năm 1, 2 cần có TOPIK từ cấp 3 trở lên. Sinh viên năm 3, 4 và cao học cần có TOPIK từ cấp 4 trở lên.

🔥Quy định về thời gian làm thêm⏰

- Với hệ học tiếng, cao đẳng và đại học :

+ 20-25 tiếng trong tuần, cuối tuần , ngày lễ làm thêm không giới hạn.( nếu đáp ứng được yêu cầu topik)

+ 10 tiếng trong tuần, 10 tiếng cho 2 ngày cuối tuần( nếu không đáp ứng được yêu cầu topik)

-Sinh viên cao học( thạc sĩ, tiến sĩ):

+30-35 tiếng trong tuần, cuối tuần ,ngày lễ làm thêm không giới hạn.( nếu đáp ứng được yêu cầu topik)

+ 15 tiếng trong tuần, 15 tiếng cho 2 ngày cuối tuần( nếu không đáp ứng được yêu cầu topik)

💸Mức lương nhận được:💸

-Trung bình bạn sẽ nhận được 7000-10000 won( tương đương( 140k-200k tiền việt) cho 1 giờ làm việc. Như vậy bạn sẽ kiếm tối đa 20-30 triệu một tháng. 😆😆

- Tuy nhiên nếu trình độ tiếng Hàn của bạn giỏi thì bạn hoàn toàn có thể tìm được những công việc với mức lương c