https://blog.naver.com/heemiii/223130535056

Để phục vụ cho việc gia hạn thời gian lưu trú, thay đổi tư cách lưu trú, đổi quốc tịch hoặc tư cách định cư vĩnh viễn, người nước ngoài phải hoàn thành chương trình hội nhập xã hội (사회통합프로그램).

Tuy nhiên bạn có thể kết nối chứng nhận TOPIK với chương trình hội nhập xã hội này.

Mục đích của việc kết nối này là bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian so với trình tự học bình thường.

Ví dụ nếu bạn có topik 3 thì sẽ được học luôn lớp hội nhập cấp 4, hay nếu bạn có topik 4~6 thì sẽ được học luôn lớp hội nhập cấp 5.

*** [CÁCH ĐĂNG KÝ] ***

✔️ Hồ sơ đăng ký gồm:

1️⃣ Bản sao 외국인등록증

2️⃣ 토픽성적증명서 (còn hạn)

3️⃣ 사회통합프로그랩 연계신청서

• [ tải 연계신청서 tại trang: www.socinet.go.kr → “알림마당” → “민원서식” → TOPIK 연계평가 및 결혼이민사증 연계 신청서 (서식1)]

✔️ Tổng hợp 3 hồ sơ trên, đăng ký tài khoản tại www.socinet.go.kr rồi gửi về email: khj7645@korea.kr(여수)

Nguồn: Socinet

May be an image of textMay be an image of floor plan, blueprint and textMay be an image of textMay be an image of textMay be an image of textMay be an image of textMay be an image of text