Thông báo mới nhất của Đại sự quán Hà Nội:

👉 Trường hợp nộp thiếu hồ sơ từ chối cấp visa

👉 Đặc biệt, trường hợp phát hiện làm giả hồ sơ, ngoài việc từ chối cấp visa sẽ gửi hồ sơ cho cơ quan điều tra của nước sở tại để điều tra

👉 Đối tượng bị từ chối visa có thể nộp lại hồ sơ sau 6 tháng kể từ ngày bị từ chối cấp.

📍Từ ngày 19/05/2022, thời gian cần thiết để thẩm định việc cấp thị thực sẽ được thay đổi:

+ 20 ngày làm việc bao gồm cả ngày nộp hồ sơ (visa du học),

+ 10 ngày làm việc bao gồm cả ngày nộp hồ sơ (visa có mã code)

📌Thời gian thẩm định dựa trên ngày làm việc và có thể sẽ thay đổi theo cơ quan nhà nước.