HƯỚNG DẪN THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHI CƯ TRÚ TẠI HÀN